Učenice su imale prilike puno toga novog vidjeti, sudjelovati u svim aktivnostima ravnopravno sa ostalim osobljem ali su imale priliku i pokazati svoje znanje i vještine koje su stekle tokom školovanja.

erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-1
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-2
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-7
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-3
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-8
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-6
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-4
erasmus-2022-2023-malta-red-rad-i-disciplina-5