Konzultacije

Sukladno "Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi" (NN 112/2010, 82/2019) objavljuju se termini individualnih informativnih razgovora nastavnika i roditelja za školsku godinu 2023./2024. Roditelji se mole za obaveznu prethodnu najavu dolaska.

Individualni informativni razgovori – razrednici

1.F

Rešetar Maja

nastavnica predmeta Kemija
1.M

Sever Ivica

nastavnik predmeta Biologija
2. F

Balažinec Valentina

nastavnica predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura
2. M

Buhin Ivana

nastavnica predmeta Sociologija, Politika i gospodarstvo, Građanski odgoj, Komunikacijske vještine i Ljudska prava
3. M

Medved Katica

nastavnica predmeta Hrvatski jezik i odgajateljica u učeničkom domu
3.F

Orešković Spiegel Sanja

nastavnica predmeta Matematika
4. F

Medved Marija

nastavnica predmeta Hrvatski jezik
4. M

Magaš Kristina

nastavnica predmeta Informatika
5. M

Kuzminski Đurđica

strukovna nastavnica predmeta Zdravstvena njega
- e-mail: dj.segaric@skole.hr
- telefon: 091 4320 201

Individualni informativni razgovori – predmetni nastavnici

 1. Jelena Grabant - Utorak 9.45 - 10.20
 2. Sanja Orešković Spiegel - Utorak 11:25 - 12:10
 3. Kristijan Mojzeš - Utorak 9.45 - 10.20
 4. Kornelija Kristina Planinšič - Ponedjeljak 13:00 - 13:35
 5. Biljana Panić - Ponedjeljak 10:45 - 11:25
 6. Anja Maltarski - Srijeda 10:35 - 11:20
 7. Martina Toplak - Srijeda 10:35 - 11:20
 8. Marija Medved - Ponedjeljak, 12:15 - 13:00
 9. Valentina Balažinec - Petak, 9:00 - 9:45
 10. Barbara Castaldo Lajnvaš - Srijeda 10.35 - 11.20
 11. Kristina Magaš - petak, 10:35 - 11:20
 12. Ivan Stubičar - Srijeda 12,30 - 13.30
 13. Ivica Sever - Srijeda 11:30 - 12:30
 14. Sandra Bistrović - ponedjeljak 13:00 - 13:35
 15. Ivona Canjuga - utorak od 10:50 - 11:25
 16. Ivana Buhin - Četvrtak; 11:25 - 12:10
 17. Darjan Tomašić - Ponedjeljak, 11:25-12:10
 18. Daniela Vrban - Srijeda 10.35 - 11.20
 19. Maja Rešetar - Utorak 8:00 - 8:45
 20. Nikola Skobe - Utorak 13:00 - 13:50
 21. Gordana Radišić - Srijeda 13:30 - 14:15
 22. Đurđica Kuzminski - Ponedjeljak 13:00 - 13:35
 23. Mario Marčeta - Srijeda 11:25 - 12:10
 24. Elizabeta Juričan - Četvrtak 14:15 - 15:00
 25. Rafaela Juravić - Petak 11:25 - 12:10
 26. Andreja Bilopavlović - Ponedjeljak, 11:25 - 12:10
 27. Katica Medved - Utorak, 13:35 - 14:20
 28. Mirela Jakopec - Ponedjeljak 13:35 - 14 : 20
 29. Martina Matišić - Utorak 9:30 -10:00
 30. Jelena Šarić Posavec - Utorak 13:00 - 13:35