Nastavni plan medicinska sestra / tehničar

Nastavni plan za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

Općeobrazovni dio

RBNastavni predmetiP
tj./god.
VJ
tj./god.
1.Hrvatski jezik5/175
2.Strani jezik3/105
3.Latinski jezik2/70
4.Matematika3/105
5.Kemija2/70
6.Biologija3/105
7.Fizika2/70
8.Povijest2/70
9.Geografija2/70
10.Tjelesna i zdravstvena kultura2/70
11.Informatika1/35
12.Vjeronauk/ Etika1/35
13.Izborni predmet:2/70
- Građanski odgoj i obrazovanje
(2/70)
- Ekologija
(2/70)
UKUPNO:28/9802/70

RBNastavni predmetiP
tj./god.
VJ
tj./god.
1.Hrvatski jezik5/175
2.Strani jezik3/105
3.Latinski jezik2/70
4.Matematika3/105
5.Kemija2/70
6.Biologija2/70
7.Fizika2/70
8.Povijest2/70
9.Geografija2/70
10.Tjelesna i zdravstvena kultura2/70
11.Informatika2/70
12.Vjeronauk/ Etika1/35
13.Izborni predmet:2/70
- Komunikacijske vještine(2/70)
- Geografija(2/70)
UKUPNO26/9104/140

Strukovni dio

RBNastavni predmetiP
tj./god
VJ
tj./god.
1.Psihologija2/74
2.Načela poučavanja2/74
3.Etika u sestrinstvu2/741/37
4.Anatomija i fiziologija4/148
5.Bakteriologija, virologija i parazitologija2/741/37
6.Biokemija2/74
7.Opća načela zdravlja i njege2/741/37
8.Zdravstvena njega – opća2/746/222
9.Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta1/374/148
10.Izborni predmet:2/741/37
- Profesionalna komunikacija u sestrinstvu(1/37)(2/74)
- Hrvatski znakovni govor(1/37)(2/74)
- Osnove fizikalne i radne terapije(1/37)(2/74)
- Opća načela zdravlja i njege(2/74)(1/37)
11.Zdravstvene vježbe120
UKUPNO21/77717/629+120

RBNastavni predmetiP tj./god.VJ
tj./god.
1.Sociologija1/37
2.Etika u sestrinstvu2/74
3.Patologija2/74
4.Biofizika1/37
5.Radiologija1/37
6.Farmakologija2/74
7.Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi2/74
8.Načela administracije1/37
9.Higijena – preventivna medicina3/1111/37
10.Zdravstvena njega – specijalna2/744/148
11.Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća2/744/148
12.Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta1/373/11
13.Zdravstvena njega – zaštita ment. zdravlja1/371/37
14.Izborni predmet1/372/74
- Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti(1/37)(2/74)
- Hitni medicinski postupci(1/37)(2/74)
- Kronične rane(1/37)(2/74)
15.Zdravstvene vježbe120
UKUPNO:21/77717/629+120

RBNastavni predmetiP
tj./god.
VJ
tj./god.
1.Hrvatski jezik5/175
2.Strani jezik3/105
3.Latinski jezik2/70
4.Matematika3/105
5.Kemija2/70
6.Biologija2/70
7.Fizika2/70
8.Povijest2/70
9.Geografija2/70
10.Tjelesna i zdravstvena kultura2/70
11.Informatika2/70
12.Vjeronauk/ Etika1/35
13.Izborni predmet:2/70
- Komunikacijske vještine(2/70)
- Geografija(2/70)
UKUPNO26/9104/140