Nakon završenog izbora učenika koji su se prijavili za sudjelovanje u projektu te isteka roka za podnošenje pritužbi na privremenu rang ljestvicu objavljujemo konačnu ljestvicu poretka.