Tijekom mjeseca svibnja smo na različitim mjestima u sklopu kampanje "Izaberi svoju školu" predstavili, između ostalog, i iskustvo na Erasmus+ projektima sa posebnim naglaskom na ovogodišnje mobilnosti u sklopu akreditacije (u Turskoj i na Malti).

Isto tako su učenice iznijele svoje iskustvo učenicima nižih razreda Srednje škole u Maruševcu smjera medicinska sestra/medicinski tehničar s ciljem da ih motiviraju da se i sami prijave za neku buduću mobilnost.

Varaždinske vijesti su objavile članak o Erasmus+ aktivnostima naše škole te smo na taj način doprijeli do još većeg kruga osoba.

erasmus-2022-2023-diseminacija-1
erasmus-2022-2023-diseminacija-2
erasmus-2022-2023-diseminacija-3
erasmus-2022-2023-diseminacija-4
erasmus-2022-2023-diseminacija-5
erasmus-2022-2023-diseminacija-6
erasmus-2022-2023-diseminacija-7
erasmus-2022-2023-diseminacija-8