Vijeće roditelja

U školi je ustrojeno vijeće roditelja.

Razrednici i učenici svakog razrednog odjela biraju jednog člana u ovo vijeće.

Članovi vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Vijeće roditelja:

  • daje prijedloge i potporu u pogledu na učenje i obrazovni proces,
  • iznosi konstruktivne primjedbe na rad Škole,
  • potiče suradnju Škole i roditelja,
  • surađuje u stvaranju planova za uređenje Škole, školskog okoliša te za održavanje
  • urednog i zdravog školskog prostora,
  • brine o emocionalnom dobru učenika.
  • daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada,
  • raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole,
  • razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
  • predlaže svog člana Školskog odbora.

Za više informacija molimo da se obratite upravi škole.