Adresa

Maruševec 82
42243 Maruševec
Hrvatska, EU

Opće informacije

Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti
Maruševec 82, 42243 Maruševec, Hrvatska, EU

Matični broj: 01679040

OIB: 83519545054

IBAN: HR41 2360 0001 1017 3950 3 kod Zagrebačke banke d.d.

Uprava škole

Mirjam Đurišević

tajnica škole

Gordana Munda

voditeljica računovodstva

Jadranka Petak

referada (administrativni poslovi)

Anja Maltarski

pedagoginja

anjamaltarski@outlook.com
+385 42 729 315