Vijeće učenika

Vijeće učenika Škole čine predstavnici učenika iz svakog razrednog odjela Škole.

Svaki razredni odjel bira po dva predstavnika.

Vijeće učenika:

  • daje prijedloge tijekom donošenja ili revidiranja Pravilnika Škole i Kućnog reda,
  • predlaže Nastavničkom vijeću, Odgajateljskom vijeću i Školskom odboru nastavne i izvannastavne aktivnosti,
  • upozorava na prava učenika,
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi i Domu.
  • donosi plan svoga rada za školsku godinu.

Za više informacija molimo da se obratite upravi škole.