Na slijedećoj poveznici nalazi se konačna lista nastavnika/ca za pratnju učenika na Maltu.