Nakon isteka roka prijave zainteresiranih učenika za sudjelovanje na Projektu članice projektnog tima su pregledavale pristiglu dokumentaciju i sastavile privremenu rang ljestvicu.