Prvi dani su protekli u upoznavanju nove radne sredine, kolega i novog načina rada. Učenici su smješteni u dvije bolnice koje su orijentirane na turiste i inozemne goste. Dio učenika je obavljao svoje stručne vježbe upravo na internacionalnim odjelima. Jezična barijera se pokazala kao mala ali premostiva prepreka, učenici su se snalazili i pomoću aplikacije za prijevod kako bi komunikacija sa osobljem i pacijentima bila uspješna.

erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-1
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-3
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-2
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-4
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-6
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-5
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-7
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-8
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-9
erasmus-2023-2024-turska-odlazak-prvi-radni-tjedan-10