Kroz tjedan koji je pred nama učenici će pohađati geografske, kulturološke, pedagoške i financijske pripreme za mobilnost.

Učenici su upoznati sa geografskim i kulturalnim znamenitostima Turske, posebno onog dijela gdje će i sami biti. Učenici su savjetovani kako raspolagati vlastitim novcem, kako se ponašati u stranoj zemlji, kako izbjeći rizike i čuvati se u stranoj zemlji. Učenicima smo približili vrijednosti i značaj multikulturalne Europe te pobudili u učenicima još veću želju za putovanjem.

erasmus-2023-2024-turska-priprema-za-mobilnost-1
erasmus-2023-2024-turska-priprema-za-mobilnost-2
erasmus-2023-2024-turska-priprema-za-mobilnost-3
erasmus-2023-2024-turska-priprema-za-mobilnost-4