Početna stranica » Upisi u učenički dom

Učenici se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2021./2022. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUDhttps://domovi.e-upisi.hr/
Ako je tijekom on-line upisa bilo što nejasno, roditelji i učenici mogu se javiti voditelju doma, Robertu Rakamariću na sljedeći broj: 0914320224.
Odlukom o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. NN 61/2021 (1.6.2021.) utvrđen je postupak i način upisa učenika, rokovi za prijavu i upis te uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html
 

Rezultati upisa:

Upisani učenici (pdf)
Slobodna mjesta za jesenski upisni rok: 5 učenika i 5 učenica

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 27. 8. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2021.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

31. 8. 2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

1. 9. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2021.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

3. 9. 2021.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 4. 9. 2021.
logo-text-ss-marusevec

Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti

Maruševec 82
42243 Maruševec
Hrvatska, EU

©2023 Srednja škola u Maruševcu. Sva prava pridržana.