Upisi u 1. razred

Dragi roditelji i učenici,

 

upisi u školu su u utorak 28. i srijedu 29. srpnja od 9 do 17 sati.

Ukoliko dolazite u školu ponesite sa sobom svoju kemijsku olovku, zaštitnu masku i traženu dokumentaciju. Dezinfekcijska sredstva su osigurana.

Ukoliko ne dolazite u školu na adresu ssmarusevec@gmail.com roditelji trebaju poslati:

– skeniranu ili fotografiranu ispunjenu Upisnicu isprintanu iz sučelja upisi.hr te Upisnicu koja je na web stranici škole,

Upisnica u srednju školu – opća gimnazija

Upisnica u srednju školu – medicinska sestra tehničar opće njege

Upisnica u srednju školu – fizioterapeutski tehničar tehničarka

– Ugovor o školovanju

Ugovor o školovanju 2020-2021

– potvrdu školskog liječnika ili medicine rada (ovisno o smjeru koji se upisuje),

– podatke o osobnom kontaktu tj. broj telefona, mobitela i e-maila,

– odabir izbornog predmeta,

– odabir stranog jezika,

– odabir fakultativnog stranog jezika (nije obavezno).

Za učenike koji se namjeravaju upisati u učenički dom, ugovor o uslugama smještaja i prehrane u učeničkom domu

Ugovor o boravku u Učeničkom domu 2020-2021

 

Dostava originala obavezna je tijekom rujna u učeničku referadu ili razrednicima.

 

Sretno!

 

Ravnatelj, Dejan Stanjević