Svjetski dan bolesnika 2020.

Ovog Valentinova, Svjetski dan bolesnika obilježen je posjetom Domu za starije i nemoćne Varaždin. Zajednički posjet Domu bio je organiziran pod vodstvom podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Varaždinske županije. Medicinskim sestrama i tehničarima podružnice priključili su se i učenici 5. razreda i nastavnici zdravstvene njege Srednje škole u Maruševcu izradom prikladnih poklona. Poruka tog posjeta i obilježavanja tog dana bila je zajedništvo medicinskih sestara i tehničara i korisnika njihove skrbi.

autor teksta: Lana Kušćer

lektura: Jelena Posavec Krobot, mag.educ.philol.croat.

fotografije: Biljana Hmelik, mag.med.techn., eVaraždin