Cilj projekta je aktivno promicanje zdravih navika i zdravlja te povećanje znanja i svijesti građana RH, s fokusom na područje Varaždinske županije, o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, a cilj ovog okruglog stola je edukacija zdravstvenih djelatnika i opće javnosti o prevenciji i liječenju dijabetesa i debljie Đurđica Kuzminski

ss-marusevec-dijabetes-2022-2
ss-marusevec-dijabetes-2022-3
ss-marusevec-dijabetes-2022-4
ss-marusevec-dijabetes-2022-5