Predmetni ispiti

28.08.2023 11:00 Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta 12:30 Kronične rane 14:00 Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja 29.8.2023. 10:30 Zdravstvena njega – specijalna 12:00 Zdravstvena njega – specijalna 13:30 Higijena – preventivna medicina 30.8.2023 9:30 Radiologija 11:00 Patologija 13:30 Sociologija 31.8.2023 9:30 Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća 11:00 Farmakologija