Svjedodžbe i potvrde o državnoj maturi moguće je preuzeti OSOBNO u Školi od 24. srpnja 2023. u vremenu od 7 do 12 sati.

ss-marusevec-home-slide-karakter