U Kino Gaj je dana 20.10.2022. obilježen svjetski dan palijativne skrbi. Na poziv koordinatorice za palijativnu skrb Varaždinske županije mag.med.techn Nataše Dumbović, učenici 5.m razreda izradili su plakate na temu palijativne skrbi koje su izložili u Kino Gaj te su ujedno povodom obilježavanja prikazana dva film "Do posljednjeg daha" i "Knjiga uspomena"

mde
dig
mde
mde
mde
mde