Obavijest o postupku ulaganja prigovora na ocjenu ispita državne mature

Nakon objave rezultata ispita državne mature učenicima će biti omogućeno uložiti prigovor
na ocjenu iz pojedinog ispita.
Prigovor na ocjenu može se uložiti od 14. srpnja 2021. u 12:01 sati do 16. srpnja u 12:00 sati.
Prema naputku NCVVO-a ulaganje prigovora će se obavljati on line, na sljedeći način:

  • Učenik se javlja ispitnom koordinatoru na e mail adresu: dm.marusevec@gmail.com
  • Ispitni koordinator šalje elektroničkom poštom obrazac za prigovor koji učenik
    popunjava i vraća na isti način u propisanom roku
  • Školsko ispitno povjerenstvo daje mišljenje o opravdanosti prigovora
  • Prigovor će se smatrati opravdanim i proslijediti u NCVVO jedino ako se radi o
    konkretnom prigovoru na točno određeni zadatak uz odgovarajuće obrazloženje.
  • Odluku o prigovoru donosi NCVVO!

Ispitni koordinator Ivica Sever