EU Health Award 2021

Srednja škola u Maruševcu odazvala se pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja na natječaj Europske unije vezanim za rad obrazovnih ustanova u prevenciji raka. Naša škola je poznata po svojim brojnim javnozdravstvenim aktivnostima koje obavlja najčešće u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Sve te aktivnosti su objedinjene a žiri EU Health Award 2021. dodijelo je nagradu školi za njene aktivnosti i angažman. Uvršteni smo u jedan od šest projekata koji su osvojili nagrade čime smo predstavili ne samo našu školu nego i zemlju iz koje dolazimo.

Više o nagradi možete vidjeti i pročitati na https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-04/award_booklet2021.pdf