Državna matura

DRŽAVNA MATURA

LJETNI ROK

Važni datumi:

Objava rezultata: 14. 7. 2021.

Rok za prigovore: 16. 7. 2021. Zaprimanje prigovora, u školi, od 9:00 sati do 12:00 sati!

Konačna objava rezultata: 21.7.2021.

Podjela svjedodžbi:
23. 7. 2021. u 12:00 sati za učenike koji su podmirili obaveze prema školi, u uredu
ispitnog koordinatora,
Od 26. 7. 2021. i podmirenja obaveza prema školi, u prijemnom uredu škole

DRŽAVNA MATURA

JESENSKI ROK

Važni datumi:

Prijava ispita: od 23. 7. 2021. do 31. 7. 2021.

Objava rezultata: 8. 9. 2021.

Rok za prigovore: 10. 9. 2021 (Vrijeme će biti naknadno objavljeno )

Objava konačnih rezultata: 15. 9. 2021.

Podjela svjedodžbi: 17. 9. 2021. od 12:00 sati u prijemnom uredu škole.