Naši su učenici 26.3.2022. obilježili međunarodni dan narcisa u Varaždinu.

dan narcisa 05
dan narcisa 04
dan narcisa 01
dan narcisa 02
dan narcisa 03