S obzirom da su pristigle samo dvije prijave, te nije bilo žalbenog postupka, objavljujemo konačni poredak nastavnika koji će sudjelovati u pratnji učenika na mobilnosti u Portugalu u travnju 2024.