Preko tjedna smo bili vrijedni i radili, a za vikend malo odmaramo ali i putujemo.

Jer to i je cilj Erasmus programa, osim što upoznajemo nove načine rada, upoznajemo i ljepote i kulturu zemlje u kojoj se nalazimo, učenici ostvaruju kontakte sa ljudima iz različitih sredina, razvijaju bolju međukulturalnu osviještenost te ruše predrasude prema drugačijem.Posjetili smo glavni grad Portugala Lisabon i poznato svetište Fatimu.

erasmus-2023-2024-portugal-lisabon-fatima-1
erasmus-2023-2024-portugal-lisabon-fatima-2
erasmus-2023-2024-portugal-lisabon-fatima-3
erasmus-2023-2024-portugal-lisabon-fatima-4
erasmus-2023-2024-portugal-lisabon-fatima-5
erasmus-2023-2024-portugal-lisabon-fatima-6