Učenici redovito pohađaju jezične pripreme sa prof. engleskog jezika Petrom Crnogorcem. Uskoro će moći u praksi provjeriti naučeno.

erasmus-2022-2023-jezicne-pripreme-2