Nakon isteka roka prijave zainteresiranih učenika za sudjelovanje na Projektu članice projektnog tima su pregledavale pristiglu dokumentaciju i sastavile privremenu rang ljestvicu.

erasmus-2022-2023-privremeni-rezultati-20220913-1
erasmus-2022-2023-privremeni-rezultati-20220913-2