Nakon isteka roka prijave zainteresiranih učenika za sudjelovanje na Projektu, članovi Projektnog tima izvršili su provjeru svih pristiglih prijava te u skladu s kriterijima propisanim u Pozivu donijeli privremenu rang ljestvicu odabira učenika koji će sudjelovati u projektu. Svi kandidati koji su se natjecali mogu tijekom žalbenog postupka u srijedu 17. studenog 2021. od 10:00-12:00 sati zatražiti svoju dokumentaciju na uvid kod članica Projektnog tima. Po isteku tok roka, 19. studenog 2021., bit će objavljena konačna rang ljestvica.

e2