pripreng

Iako se neki hvataju za glavu, pripreme iz engleskog jezika su vrlo zabavne, a prije svega korisne. Učenici će ponoviti svoje znanje engleskog jezika, motivirani su za rad jer znaju da je mobilnost pred samim vratima. Njihovim znanjem je zadovoljna i prof. Marija Merkaš.