IMG-20201029-WA0053
122545312_1031724527266224_8538197447081289099_n

Učenici su se vrlo brzo prilagodili novom i ponešto drugačijem načinu rada. Radni dan je počinjao u 8 sati i trajao do 17 sati, kao i kod svog medicinskog osoblja zaposlenog u bolnici. Učenici su imali pravo na veliku pauzu za ručak u trajanju od 1 sata, te dvije kraće pauze. Ručak je kroz sve radne dane bio osiguran u bolnici.

Osoblje bolnice je bilo izuzetno ljubazno i na pomoć svim našim učenicima usprkos jezičnoj barijeri koja se povremeno znala pojaviti. Učenici su sudjelovali u pojedinim tehničko-medicinskim postupcima poput uzimanja brisa za Covid, pripremi i podjeli parenteralne terapije, u zbrinjavanju pacijenata u životno ugroženom stanju, zbrinjavali su rane, uzimali su laboratorijske uzorke, djelili su terapiju, upoznali su se sa radom na ginekološkom odjelu i jedinicom intenzivne skrbi.

IMG-20201029-WA0076
IMG-20201029-WA0382
IMG-20201029-WA0105

Učenici su unaprijedili profesionalnu komunikaciju sa bolesnikom i u timskom radu, sudjelovali su u pripremi i podjeli peroralne i parenteralne terapije, pomagali su oko transporta bolesnika, sprječavali su komplikacije dugotrajnog ležanja, pomagali su  pri hranjenju bolesnika, pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba te su primjenjivali mjere sprječavanja intrahospitalnih infekcija koristeći se aseptičnim načinima rada.

Učenici Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti su na mobilnosti unaprijedili strukovno znanje i vještine, razvili su kompetencije i sposobnosti kao što su komunikacija na stranom jeziku, timski rad i prilagođavanje multikulturalnoj sredini.

U ovom projektu su učenici razvili i veće samopouzdanje, samoinicijativnost te sposobnost snalaženja u novim i nepoznatim situacijama.