erasmus 2

Ravnatelj SŠ Maruševec je aktivno uključen u cijeli proces i aktivnosti projekta. Sve zadatke je lakše odraditi uz podršku “od gore”