erasmus 1

Projektni tim je pregledao prijave na Erasmus+ natječaj i sastavio je privremenu rang listu: