erasmus 16

6. listopada 2020. u prostorima škole se održao sastanak sa projektnim timom, našim učenicima koji idu na mobilnost i njihovim roditeljima. Na sastanku smo učenike i roditelje upoznali sa planom putovanja, aktivnostima tijekom mobilnosti, izletima na koje će ići, osobom za kontakt, te sa drugim relevantnim stvarima. Nakon sastanka učenici su zajedno sa roditeljima potpisali ugovor.

erasmus 11
erasmus 18
erasmus 13